icon
icon
 
阜利設數碼科技有限公司
 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

     
 
我不喜歡怎麼辦?

這確實是業主常遇到的問題,幸好經驗可以輕易的解決這個問題,一般而言可以先從不喜歡的地方著手,剃除掉這個部分,方向往往會明確許多。
另外從5W1H一步一步的理清問題,有時客戶也要知道,目標客戶也不一定喜歡自己所設定的方向,有時候透過這樣的分析,了解目標客戶,而非依自己的個人喜好來看待問題本身。
你可以不喜歡某些數字媒體,但它受到普羅大眾注目的程度,是無庸置疑的。

 

   
請選擇服務項目
     
  plus
  plus
  plus
  plus
  plus
  plus
     
   
特別活動企劃
     
  plus
  plus
  plus
  plus
     

 

 
icon
icon
 
   
   
 
icon